ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

تهران-مقدس اردبیلی -خیابان یمن پلاک ۲ (موسسه گیاه پزشکی)ساختمان ۶ واحد ۶

دفتر R&D :

تهران-کارگر شمالی کوچه اشراقی خیابان هیت پلاک ۱۵ واحد ۵۰۶

شماره تماس:

۰۲۱-۶۶۱۲۹۵۳۶. ۰۲۱-۶۶۱۲۹۸۷۴. ۰۲۱-۶۶۲۶۷۶. ۰۲۱-۲۲۱۸۳۶۹۴

شماره همراه:

۰۹۲۱۶۰۱۴۴۵۱

پیام در واتساپ ۱ Telegram 2019 Logo