نوشته‌ها

این گیاه در واقع خزه نیست بلکه یک گیاه گلدار میباشد. اما به این نام معروف است. این گیاه یک انگل نیست بلکه یک گیاه هوازی میباشد. و فتوسنتز میکند و عناصر مورد نیاز خود را از هوا جذب میکند.

نور خزه اسپانیایی

گیاه در نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
آنها دوستداران سایه هستند. در محیط طبیعی خود – شما آنها را بر روی درختانی در محیط مه آلود را پیدا . به همین ترتیب اگر شما آنها را در یک باغ استوایی گرم نگه دارید بهترین محیط ایده آل برای آنها است.

وضعیت نگهداری خزه اسپانیایی

این گیاه باید کاملا مستقیم از بالا به پایین به دار آویخته شود.
به هیچ وجه خزه اسپانیایی را مچاله نکنید.
قطرات آب باید قادر باشند از لابلای برگهای آنها به پایین سربخورند و جریان هوا از بین برگها عبور کند.
تا حد امکان آن را در برابر یک دیوار و یا در نزدیکی یک ستون قرار ندهید . حرارت از نزدیکترین دیوار یا ستون ممکن است به گیاه منتقل شده و گیاه را خشک کند.
آنها را در کنار دیگر گیاهان و قرار ندهید . هیچ چیز نباید در رسیدن آب و هوا به آن اختلال ایجاد کند همچنین گیاه خود را به اطراف جابجا نکنید. پیدا کردن یک محل دائمی خوب و حفظ آن لازم است. آنها از جابجایی متنفرند.

55 هوازی خزه اسپانیایی | مطلب خوب

آبیاری خزه اسپانیایی

زندگی و مرگ این گیاه در گرو آبیاری صحیح است .
از آب شیر (آب کلردار) استفاده نکنید با این کار گیاه خود را می سوزانید. پاشش آب از یک اسپری آب خوب است اما کافی نیست. گیاه باید چنان مرطوب شود که آب از آن بچکد(چیزی شبیه آبیاری با شلنگ) آنقدر آب به روی گیاه بپاشید تا رنگ آن سبز تیره شود.
هرگز به خزه مرطوب آب ندهید. حتما اجازه دهید پس از آبیاری اول خشک شده و به رنگ نقره ای دربیایند . عدم رعایت این مساله باعث پژمردگی و پلاسیدگی آن میشود.

تکثیر خزه اسپانیایی

این گیاه به راحتی تکثیر میشود. از سلامت گیاه مطمئن شوید سپس این گیاه را تکه کنید. در شرایط مساعد حتی یک تار از این خزه رشد کرده و زیاد میشود.

تغذیه خزه اسپانیایی

برای تغذیه این گیاه میتوانید از ریز مغذی استفاده کنید. و یا عصاره جلبک نیز تغذیه مناسبی برای این خزه است.