گیاه هوازی خزه اسپانیایی Spanish moss (Usneoides)

خزه اسپانیایی سایز بزرگ 1 متری
خزه اسپانیایی یا Tillandsia usneoides این گونه از جنس تیلاندسیا یک گیاه گلده می‌باشد.

روی درختان بلند در جنوب شرقی قاره آمریکا و بصورت آویز از شاخه های درختان و در سایه تا نور کامل رشد می‌کند.

در رویشگاه طبیعی این گیاه، هوا گرم و رطوبت هوا متوسط به بالاست.

مانند هاوایی و استرالیا. به ندرت ممکن است که باعث مرگ درختان گردد.

رشد خود گیاه با کاهش میزان نور ورودی از طریق برگ های درختان کاهش پیدا می‌کند.

البته در جنگل ها باعث افزایش مقاومت در برابر باد شده که می‌تواند به شکستن درختان منجر شود.

Tillandsia usneoides یک گیاه اپی‌فیت می‌باشد که مواد غذایی مورد نیاز خود را (مخصوصاً کلسیم) را از طریق هوا و باران جذب می‌کند.

نور:
بهترین نور برای نگهداری از این گیاه نور فیلتر شده است.

در محیط های گرم و خشک این گیاه را نگهداری نکنید.

مکان هایی که دارای تابش مستقیم نور آفتاب هستند را به شرطی که دارای رطوبت نسبی بالایی باشد تحمل می‌کند.

دما:
این گیاه باید در دماهای بالای ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود و توان تحمل دمای زیر ۱۳ درجه را ندارد.

آبیاری خزه اسپانیایی
زندگی و مرگ این گیاه در گرو آبیاری صحیح است .
الف) از آب شیر (آب کلردار) استفاده نکنید با این کار گیاه خود را می سوزانید.
ب) پاشش آب از یک اسپری آب خوب است اما کافی نیست. گیاه باید چنان مرطوب شود که آب از آن بچکد(چیزی شبیه آبیاری با شلنگ) آنقدر آب به روی گیاه بپاشید تا رنگ آن سبز تیره شود.
ج) هر گز به خزه مرطوب آب ندهید. حتما اجازه دهید پس از آبیاری اول خشک شده و به رنگ نقره ای دربیایند . عدم رعایت این مساله باعث پژمردگی و پلاسیدگی آن میشود.

تکثیر خزه اسپانیایی
این گیاه به راحتی تکثیر میشود. از سلامت گیاه مطمئن شویو سپس این گیاه را تیکه کنید. در شرایط مساعد حتی یک تار از این خزه رشد کرده و زیاد میشود.