مرجان گل درشت

گل مرجان یا شیر سگ با نام علمی Euphorbia milii از خانواده Euphorbiaceae یا فرفیون و بومی منطقه ماداگاسکار است. این درختچه گونه ای از ساکولنت های بالارونده و است. گل مرجان گیاهی بسیار مقاوم و دارای نیاز آبی کم و نور کافی می باشد. عمدتاً در طول سال گل دارد. ساقه های گیاه دارای خار های بزرگ است و آب را داخل ساقه خود ذخیره میکند. این گل زیبا بیش از ۲۰۰ گونه و رنگ گلها متفاوت است.