ماریمو

نام علمی: Cladophora aegagropila ، Aegagropila linnaei

نام انگلیسی: Rising Japanese Moss Balls

بومی: ژاپن

نام های دیگر: ماریمو ، خزه توپی ، جلبک توپی

ماریمو نوعی خزه به شکل توپ است و معمولابه اسم موس بال (moss ball) یا جلبک توپی شناخته می شود که عمدتاً در دریاچه های نیمکره شمالی زندگی میکند.

این خزه درمحیط طبیعت به دلیل نوع محل زندگی ، شکل توپ مانند به خود گرفته است که در آکواریوم نیز برای حفظ شکل آن می بایست به صورت متناوب آن را بچرخانید. نگهداری این گیاه در زیر نور زیاد موجب می شود که رنگ آن را سبز روشن شود و کم بودن میزان نور نیز رنگ آن را سبز تیره می کند.

تکثیر آن از طریق تقسیم شدن صورت می گیرد، به نحوی که در کناره های گیاه یک بخش به صورت گرد جدا شده و تشکیل گیاه جدید را می دهد.

این گیاه به دلیل داشتن شکل اسفنج مانند، مواد معلق در آب را به خود می گیرد بنابراین می بایست هر چند وقت یکبار در بیرون آکواریوم با آب شسته شود.

آب لوله کشی با دمای اتاق، مناسب ترین محیط برای نگهداری ماریمو است.

نور غیر مستقیم آفتاب، منبع تغذیه ماریمو است.

نگهداری این گیاه در زیر نور زیاد موجب می شود که رنگ آن “سبز روشن” شود و کم بودن میزان نور نیز رنگ آن را “سبز تیره” می کند

هر یک یا دو هفته با غلطاندن ماریمو به حفظ شکل کروی آن کمک کنید.

ماریمو در شرایط مناسب تا ۱۰۰ سال عمر می کند.