دروزرا کاپنسیس

گیاه حشره خوار دروزرا (شبنم خورشیدی) یکی از معروفترین گونه های گیاهان حشره خوار می باشد.این گیاه که یک گیاه گوشتخوار با تله های منفعل است دارای تله برگ های چسبنده می باشد و مکانیزم عمل در تله ها بدین گونه است که غدد موجود بر روی برگ ها از خود شهدی معطر و چسبنده ، مانند قطرات شبنم ترشح می نماید که باعث جذب حشرات می شود

هر چند اکثر گونه های این گیاه بومی آفریقای جنوبی هستند ولی دارای بیش از ۱۷۰ گونه از چند منطقه آب و هوایی گرمسیری و معتدل می باشد.

دروزرا بورمانی یکی از زیباترین و کمیابترین انواع دروزرا میباشد

این گونه گیاه حشره خوار گیاهی نسبتا کوچک و متراکم است و بومی کشور استرالیا میباشد. برگهای کاردک مانند آن با ساقه های بسیار کوتاهی به بوته اصلی چسبیده است و برگها ۱ الی دو سانتی متر طول و نیم الی یک سانتی متر عرض دارند. در فصل گل دهی گلهای سفید رنگ آن مانند سایر انواع دروزرا بر روی ساقه بلندی به طول ده الی پانزده سانتی متر میشکفند و تعداد زیادی بذر تولید میکند. برگهای مملو از غدد ترشحی هستند که مایعی شفاف و قطره مانند در انتهای هر پرز دیده میشود که از آنها جهت به دام انداختن حشره و هضم آن استفاده میکند. برگهای جدید بصورت مستمر بر روی برگهای قدیمی رشد میکنند. برگهای ظریف و پرزهایی که در انتهای آنها شبنم کوچکی بصورت دایمی وجود دارد زیبایی خارق العاده ای به دروزرا بورمانی بخشیده است.